Uczestniczymy :

Współpracujemy :

Dyrektor mgr Danuta Wójcik

Dyrektorem szkoły  jest

mgr Danuta Wójcik

Funkcję pełni od 1 stycznia 2000r.

 

 

PRZYJMOWANIE SKARG I WNIOSKÓW:

wtorek 15.00-16.00

 

 

 

Wicedyrektor mgr Agata Olczak

Wicedyrektorem szkoły jest 

mgr Agata Olczak

Funkcję pełni od 1 września 2015r.

 

 

PRZYJMOWANIE SKARG I WNIOSKÓW:

piątek 16.00-17.00

 

 

Wicedyrektor mgr Dorota Woźny

 

Wicedyrektorem szkoły jest

mgr Dorota Woźny

Funkcję pełni od 1 września 2017r.

 

PRZYJMOWANIE SKARG I WNIOSKÓW:

środa 16.00-17.00

 

Grono pedagogiczne:

1.Olczak Agata

2.Woźny Dorota

3.Banaś Ilona

4.Bogacka Marta

5.Bogdan Zofia

6.Bogdoł Joanna

7.Bremaud Renata

8.Bugiel Ewa

9.Bugla Joanna

10.Cebula Katarzyna

11.Daniel Elżbieta

12.Derej Aneta

13.Dziadek Katarzyna

14.Frączek Magdalena

15.Garbocz Dariusz

16.Gawlik Barbara

17.Glaesel Anna

18.Godula Natalia

19.Grzybek Anna

20.Hałas Piotr

21.Hypiak Janina

22.Jasek Aleksandra

23.Jurczyński Szymon

24.Kapinos Beata

25.Kit Anetta

26.Kliś Beata

27.Kornecka Małgorzata

28.Kowalik Zenobia

29.Kowalska Iwona

30.Kozłowski Marek

31.Kwiecień Aneta

32.Lis Zofia

33.Lisowska Ewa

34.Majdiuk Paulina

35.Majkowski Wojciech

36.Matysiak Katarzyna

37.Mićko Karolina

38.Milczarek Sylwia

39.Nowak Katarzyna

40.Oślislok Michał

41.Panczek Aleksandra

42.Piwowarczyk Alicja

43.Prusek Justyna

44.Rams Katarzyna

45.Sajewicz Artur

46.Sawicka Grażyna

47.Słaboń Anna

48.Sosna Barbara

49.Śramski Waldemar

50.Świerczyńska Aneta

51.Titz Joanna

52.Tomanek Krystyna

53.Waśniowska Agnieszka

54.Włodarz Grażyna

55.Wojtal Beata

56.Wójcik Żaneta

 

 

 

Innowacje Pedagogiczne 2016/2017

 

„MYŚLĘ WIĘC KODUJĘ – programowanie dla juniora z edukacji wczesnoszkolnej”

Innowacja ma na celu rozwijanie u dzieci umiejętności analitycznego i kreatywnego myślenia poprzez nauczanie języka nowoczesnych technologii – „języka kodowania”. Jest realizowana w klasie 2a i 2e na zajęciach z edukacji wczesnoszkolnej i komputerowych, podczas których uczniowie stają się świadomymi odbiorcami technologii informacyjno-komunikacyjnej  i potrafią przy jej wykorzystaniu  realizować własne pomysły i projekty.

 

“MYŚLĘ, WIĘC KODUJĘ - sztuka programowania dla klas IV - program innowacji pedagogicznej z matematyki”

“Myślę, więc koduję - sztuka programowania dla klas IV” to program opierający się na założeniu uznającym programowanie za kluczową kompetencję XXI wieku.

Nauczanie programowania nie jest celem samym w sobie, ale wzbogaca nauczanie, integruje i rozwija treści w nim zawarte w twórczy sposób, w naszym przypadku w szczególności nauki ścisłe - matematykę.

Innowacja stanowi zatem wzbogacenie programu edukacyjnego o oddziaływanie wielozmysłowe w nauczaniu matematyki, a w szczególności zwrócenie uwagi na elementy podstaw programowania. Uzupełnienie  o takie oddziaływania wspiera bazę, w oparciu o którą dziecko tworzy pojęcia i wszechstronne umiejętności m.in. matematyczne.