Uczestniczymy :

Współpracujemy :

Przetarg  nieograniczony 2017

Ogłoszenie

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 36 im. Narodów Zjednoczonej Europy w Tychach
ogłasza przetrarg nieograniczony pn." Przygotowanie, dostarczanie i wydanie zestawów obiadowych do stołówki szkolnej dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 36 w Tychachw okresie od 05.09.2017r. do 21.06.2018r."

PLAN  ZAMÓWIEŃ  PUBLICZNYCH  2018

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

pn.: „Przygotowanie, dostarczanie i wydawanie zestawów obiadowych do stołówki szkolnej dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 36 im. Narodów Zjednoczonej Europy w Tychach w okresie od 5.09.2018r. do 18.06.2019r.” 

 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie  art.138o ustawy Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).

ZAŁĄCZNIKI - plan zamówień publicznych 2019

PLAN  ZAMÓWIEŃ  PUBLICZNYCH  2019